Gedragscode voor leveranciers

Mulder-Hardenberg voert haar werkzaamheden integer en in overeenstemming met de hoogste ethische normen uit. Mulder-Hardenberg heeft daartoe Globale Ethische en Nalevingsnormen (Normen) geïmplementeerd. Van haar leveranciers verwacht Mulder-Hardenberg dat zij voldoen aan deze Normen. De volgende kernprincipes zijn  hierin opgenomen.

 • Geschenken en gunsten
  Het personeel van Mulder-Hardenberg mag nooit persoonlijke geschenken, gunsten, vermaak of diensten van een huidige of toekomstige leverancier vragen of ontvangen om een individuele voorkeursbehandeling in prijsstelling, termijnen of leningen te verschaffen, om een specifieke zakelijke kans te waarborgen of om een gunstige behandeling te verkrijgen. Er mag nooit contant geld of een equivalent als geschenk gegeven of aanvaard worden.
   
 • Ongepaste betalingen
  Steekpenningen, smeergeld, uitbetalingen en alle onwettige betalingen door huidige of toekomstige leveranciers zijn ongepast en verboden in elk land waar Mulder-Hardenberg zaken doet. Ongepaste betalingen aan Mulder-Hardenberg of haar medewerkers zijn strikt verboden.
   
 • Arbeidspraktijken en discriminatie
  Leveranciers moeten in overeenstemming met de lokale of nationale arbeidswetgeving inzake vergoeding en werktijden werken. Mulder-Hardenberg waardeert diversiteit en respecteert gelijke kansen. Mulder-Hardenberg zal niet werken met een leverancier die onwettige werkdiscriminatie, kinderarbeid of dwangarbeid toepast.
   
 • Milieuverantwoordelijkheid
  Mulder-Hardenberg voert haar activiteiten uit in overeenstemming met geldende wetten en overheidsvergunningen. Wij exploiteren onze bedrijven met een onvoorwaardelijke zorg voor de directe omgeving en trachten de milieueffecten van onze activiteiten te minimaliseren. Mulder-Hardenberg verwacht dat haar leveranciers dit ook nastreven.
   
 • Veiligheid
  Mulder-Hardenberg werkt zeer hard om de veiligheid van onze activiteiten voor alle medewerkers te waarborgen, met inbegrip van contractanten en bezoekers. Wij zijn ervan overtuigd dat alle letsel te voorkomen is. Daarom besteden wij veel tijd en energie om ervoor te zorgen dat niemand gewond raakt. Mulder-Hardenberg verwacht dat haar leveranciers uitgebreide veiligheidsbeheerprogramma's uitvoeren en zich inzetten voor continue verbetering op het vlak van veiligheid.

Mulder-Hardenberg behoudt zich het recht voor om een zakelijke relatie te beëindigen indien een partij niet in overeenstemming met bovenstaande principes handelt
Onze klanten