Privacy

PRIVACY BELEID

Mulder-Hardenberg B.V. en Mulder-Hardenberg GmbH, hierna te noemen “Mulder-Hardenberg” respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website(s) en platformen en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de gegevens die ontvangen en opgeslagen worden. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons opgeslagen data te waarborgen. Door het aanmelden op een van de online nieuwsbrieven van Mulder-Hardenberg verleent u tegelijkertijd toestemming om uw persoonsgegevens en emailadres op te slaan. Mulder-Hardenberg gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over activiteiten, het doen van aanbiedingen van Mulder-Hardenberg en om webstatistieken te ontwikkelen. Ook kan het voorkomen dat Mulder-Hardenberg u per e-mail benadert om deel te nemen aan een marktonderzoek ter verbetering van haar producten en/ of dienstverlening. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift. Mulder-Hardenberg zet zich in voor de bescherming van persoonlijke informatie in overeenstemming met de praktijken inzake eerlijke informatie en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u aanvullend vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u deze mailen naar: marketing@m-h.biz
Onze klanten